Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | sekcia: Prednášky | odbor: Pracovné lekárstvo a toxikológia | publikované: 13.10.2008 | posledné úpravy: 13.10.2008 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Bezpečnosť práce s počítačom
..kľúčové slová: ochrana.. ..kľúčové slová: ochrana zdravia..

Základy informačných technológií
.. výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezp.. .. KB registrovaný používateľ Bezpečnosť a ochrana údajov | 10.3.2009 152.26 KB registrovaný p..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
.. zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obézn..

Súdne lekárstvo a medicínske právo
.. poranení pri pádoch, dopravnýh nehôd, pooškodení zdravia chemickými vplyvmi, otráv a jedoch, s..

Podmienky používania portálu UPJŠ LF
..kľúčové slová: zákon, ochrana osobných ..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných och..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. ochorení a definujú sa základné pojmy zdravia, prevencie a adaptácie. Tretia kapitola sa ..

Webcasting a vzdelávanie
.. sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia..

Pleuropneumónia
.. CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdravia. Napriek pokrokom v antimikrobiálnej terapii, .. .. ktoré predstavujú medzinárodný problém verejného zdravia. Streptococcus pneumoniae má viacero faktorov ..