Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
kvetoslava.rimarova(at)upjs.sk
Ústav verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3339
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

Témou predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných poznatkov o zdraví rómskej minoritnej populácie. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých ukazovateľov.

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.


Monografia predstavuje komplexnú vedeckú prácu na 99 stranách rukopisu, s obsahom 17 tabuliek, 18 grafov 106 literárnych citácií. Monografia bola vydaná v rámci niekoľkých významných domácich a zahraničných projektov vrátane európskeho projektu EU Public Health „Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO), do ktorých v súčasnosti je, alebo bola autorka publikácie aktívne zapojená. Monografie je písaná v anglickom jazyku so slovenským sumárom. Monografia začína úvodom, históriou a postavením Rómov v Európe a vo svete, zaoberá sa všeobecnými existujúcimi údajmi o zdravotnom stave Rómov a o prístupe ku zdravotníckej starostlivosti.

Titulná strana

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe Stiahnuť - The Health of the Roma People in Central and Eastern EuropeOtvoriť v novom okne - The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe 10.12.2010 1.67 MB ktokoľvek Creative Commons License

Kľúčové slová: rómska populácia, zdravie, infekčné ochorenia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 234 1135
e-mail: lydia.cislakova(at)upjs.sk

Recenzenti

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
Klinika pediatrie, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity
telefón: 051 7012 558
e-mail: koval(at)fnsppresov.sk

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 615 2200
e-mail: ivan.schreter(at)upjs.sk

Mgr. Petra Szeghy
PDCS, Partners for Democratic Change Slovakia
telefón: +421 2
e-mail: petra(at)pdcs.sk

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK v Bratislave
telefón: +421 2 59357 463
e-mail: ludmila.sevcikova(at)fmed.uniba.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Kvetoslava Rimárová | pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva a hygieny | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 27.6.2011
citácia: Rimárová Kvetoslava: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 10.11.2010, posledná aktualizácia 27.6.2011 [cit. 2018-03-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=84>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme