Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová
kvetoslava.rimarova(at)upjs.sk
Ústav verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3339
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

Témou predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných poznatkov o zdraví rómskej minoritnej populácie. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých ukazovateľov.

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

Monografia predstavuje komplexnú vedeckú prácu na 99 stranách rukopisu, s obsahom 17 tabuliek, 18 grafov 106 literárnych citácií. Monografia bola vydaná v rámci niekoľkých významných domácich a zahraničných projektov vrátane európskeho projektu EU Public Health „Migrant and Ethnic Health Observatory (MEHO), do ktorých v súčasnosti je, alebo bola autorka publikácie aktívne zapojená. Monografie je písaná v anglickom jazyku so slovenským sumárom. Monografia začína úvodom, históriou a postavením Rómov v Európe a vo svete, zaoberá sa všeobecnými existujúcimi údajmi o zdravotnom stave Rómov a o prístupe ku zdravotníckej starostlivosti.

Titulná strana

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe 10.12.2010 1.67 MB ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko