Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová
kvetoslava.rimarova(at)upjs.sk
Ústav verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3339
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.

Témou predkladaných vysokoškolských učebných skrípt je zhrnutie základných poznatkov o typoch epidemiologických štúdií a o možnostiach ich základného spracovania pomocou freewaru Epi-Info. Vysokoškolská učebnica má 53 strán, je rozdelená na 4 základné kapitoly, v citáciách obsahuje 39 literárnych citácií a 18 internetových citácií. V úvode sa uvádza problematika kategorizácie ochorení a definujú sa základné pojmy zdravia, prevencie a adaptácie. Tretia kapitola sa zaoberá vlastnými epidemiologickými štúdiami a ich rozdelením. Praktická časť je uvedená v kapitole 4 ako názorná pomôcka pre základné použitie voľne šíriteľného softvéru Epi-Info. Členenie kapitol je štandardné, v skriptách boli použité aj materiály preložené zo softvérového balíka Epi-Info.

Pre tých, ktorí by sa softwarovému spracovaniu chceli venovať podrobnejšie odporúčam stránku, kde sa nachádzajú veľmi podrobné návody na prácu s Epi-Infom v jazyku anglickom.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7 .

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií 28.6.2011 1.02 MB registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko