Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Chémia - Opakovanie
.. kyseliny a ich deriváty 3 Heterocykly a lipidy 4 Sacharidy a aminokyseliny 5 Nukleové .. ..kľúčové slová: deriváty, karboxylové kyseliny, heterocykly, lipidy, sacharidy, aminokyseliny, nukleové kyseliny, .. .. na príslušnej fakulte – Heterocykly a Lipidy | 7.9.2017 572.6 KB používateľ na príslušnej faku..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. organických zlúčenín 7. Sacharidy 8. Lipidy 9. Aminokyseliny a bielkoviny 11. Biochémia .. ..kľúčové slová: látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny,.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Lipidy | 13.2.2018 556.73 KB používateľ na príslušnej fa..

Lekárska chémia
.. uhľovodíkov 7. Heterocykly 8. Sacharidy 9. Lipidy 10. Aminoklyseliny a peptidy 11. Proteíny 12. .. ..kľúčové slová: roztoky, termodynamika, kinetika, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Lipidy | 1.11.2016 1.06 MB používateľ na príslušnej faku..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Odtlačkové hmoty 11. Sacharidy 12. Lipidy 13. Aminokyseliny a peptidy 14. Proteíny 15. .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Lipidy | 1.11.2016 1.06 MB používateľ na príslušnej faku..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
..kľúčové slová: lipidy,..

Lekárska biochémia
.. aminokyselín I Sacharidy a lipidy Metabolizmus aminokyselín II .. ..kľúčové slová: rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, t..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. neznámej vzorky sacharidu, kontrolné otázky. Lipidy - hydrolýza neutrálnych lipidov katalyzovaná li.. ..kľúčové slová: detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny,.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Lipidy | 8.9.2017 1.06 MB používateľ vzdelávacej siete M..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..kľúčové slová: rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, t..