Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. štyri prednášky sa budú zaoberať hlavou a krkom: lebkou, krčnými stavcami a ich spojeniami, p.. ..kľúčové slová: systém, pohlavný systém, lebka, svaly hlavy a krk..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. infekčných komplikácií v nemocniciachDušan Krkoška Miliárna tuberkulózaDana Lauková Mýty a prav..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri liečb..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. lebky, spojenia na lebke, svaly hlavy a krku, cievy hlavy a krku, inervácia hlavy a krku a .. ..kľúčové slová: lebka, hlava, krk..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. nájdu všetky prednášky zaoberajúce sa hlavou a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a .. .. neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna .. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, obl.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Selected animations from Anatomy

Vybrané animácie z anatómie
.. ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové a hlbo.. .. edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19] Cievy hornej končatiny [00:07:27] .. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné z..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na príslušnej faku..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. zo strany hrudného koša, mediastína a svalov krku. U uvedeného pacienta sme diagnostikovali ..

Anatomická pitva - hlava a krk
.. pitva hlavy a krku obsahuje vybrané výučbové videozáznamy anat.. .. vybrané videozáznamy anatomických pitiev hlavy a krku. Práca vznikla v rámci riešenia projektu ná.. ..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava, krk.. .. siete MEFANET Hlboké lymfatické uzliny krku | 16.11.2018 9.66 MB používateľ vzdelávacej sie..