Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Lekárska chémia
.. kyseliny 13. Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia,.. .. Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia, kofaktory. | 15.12.2017 1.19 MB používateľ na pr..

Anémie u detí
..kľúčové slová: deti, klasifikacia,..

Choroby gingív
.. neexistuje jednotná a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozd..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. bral antibiotiká ambulantne) (viď Obrázok 3 - Klasifikácia CHOCHP podľa GOLD 2017). Diagnóza: Chronická .. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 3 - Klasifikácia CHOCHP podľa GOLD 2017. | 8.12.2017 123.66 ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. podávanie opiátov. Najčastejšie používaná klasifikácia na hodnotenie stupňa postihnutia mukozitídy je W..

Akútna myeloblastová leukémia
.. FAB (morfologická Francúzsko-americko-britská klasifikácia): AML M4 Záver: Na základe stanovenej diagnózy ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. rastovej fáze, Breslow: 4mm, úroveň invázie (klasifikácia podľa Clarka) nebolo možné stanoviť. Mitotická ak..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 2 - TNM klasifikácia NSCLC (8. edícia platná od 1..