Enterobaktérie

Enterobaktérie sú gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne baktérie, ktoré majú tvar paličiek. Vyskytujú sa v prírodnom prostredí, mnohé sú súčasťou črevnej mikroflóry (črevného mikrobiómu) človeka. Podľa aktuálnej klasifikácie patria do radu Enterobacterales, ktorý zahŕňa 7 čeľadí, 66 rodov a mnoho druhov. V humánnej medicíne sú významné baktérie patriace do rodov Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia, Pantoea, Yersinia, Cronobacer, Citrobacter, Plesiomonas, Hafnia. Obsahom prednášky je klasifikácia a základné vlastnosti enterobaktérií, Pri najvýznamnejších enterobaktériách je popísaná patogenita, klinické syndrómy, laboratórna diagnostika, terapia a prevencia.

Mnoho enterobaktérií je zaradených medzi oportúnne patogénne mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolávať ochorenia tráviaceho traktu, ochorenia močových ciest a iné extraintestinálne ochorenia (och. dýchacích ciest, och. centrálneho nervového systému, inf. rán, sepsa). Niektoré z nich sú významné nemocničné patogény, spôsobujúce nozokomiálne infekcie. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli a Enterobacter spp. dokonca patria do skupiny ESKAPE, ktorá zahŕňa baktérie s problematickou rezistenciou na antimikrobiálne látky. Primárne patogénne enterobaktérie sú Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi (spôsobujú brušný týfus a paratýfus), ostatné zoopatogénne sérotypy salmonel (spôsobujú u človeka gastroenteritídy), Shigella spp. (spôsobuje bacilárnu dyzentériu), Yersinia pestis (spôsobuje mor), Yersinia enterocolitica, Yersiania pseudotuberculosis (spôsobujú hnačky) a šigatoxigénne Escherichia coli (spôsobujú hemoragickú kolitídu).

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Enterobaktérie 3.10.2022 3.33 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko