Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v .. ..kľúčové slová: meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium.. ..kľúčové slová: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická hor..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie. ORL vyšetrenie: bez známok fokálnej in..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. pľúcneho parenchýmu charakteru možnej mykotickej infekcie. Fibrobronchoskopicky boli všetky bronchiálne ú..

Pleuropneumónia
.. uviedla na základe údajov zo 188 krajín, že infekcie dolných dýchacích ciest boli druhou najčastejšou .. .. priebehom ochorenia s akútnymi symptómami infekcie dolných dýchacích ciest. Svetová zdravotnícka org..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. človeka baktériami, najčastejšie bakteriálne infekcie Imunita, imunosenescencia, konjugáciaPavol ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia nie je v ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. sa riziko vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie. Hojenie: Pokles produkcie cytokínov, ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. v rane po operácii, lebo tá predstavuje riziko infekcie a rozpadu rany v pooperačnom období. Pacient v p..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. príznakom je horúčka a nešpecifické príznaky infekcie, niekedy chronicky prebiehajúcej. Ostatné k..