Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. ZL – zimný semester Enzýmy a ich úloha v metabolizme Metabolizmus .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy 1 | 25.10.2017 1.19 MB používateľ na príslušnej f..

Lekárska biochémia
.. Intermediárny metabolizmus Enzýmy a ich úloha v metabolizme Nukleové k.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy 1 | 25.10.2017 1.19 MB používateľ na príslušnej f..

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: enzýmy, Michaelisova konštanta, glukóza, glykogén, li..