Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
.. zdravotníctva. Obsah Biochémia bunky Enzýmy – všeobecná charakteristika, štruktúra, výz.. ..kľúčové slová: bunka, enzýmy, metabolizmus,.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy | 4.4.2018 2.01 MB používateľ na príslušnej faku..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. Optické metódy 4. Diagnosticky významné enzýmy 5. Vlastnosti organických zlúčenín 7. Sac.. ..kľúčové slová: návody, cvičenia, metódy, látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, am.. .. fakulte – Diagnosticky významné enzýmy | 13.2.2018 412.25 KB používateľ na príslušnej fa..

Lekárska chémia
.. Proteíny 12. Nukleové kyseliny 13. Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia, ko.. ..kľúčové slová: sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, koenzýmy.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia, ko..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. ZL – zimný semester Enzýmy a ich úloha v metabolizme Metabolizmus .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy 1 | 25.10.2017 1.19 MB používateľ na príslušnej f..

Lekárska biochémia
.. Intermediárny metabolizmus Enzýmy a ich úloha v metabolizme Nukleové k.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Enzýmy 1 | 25.10.2017 1.19 MB používateľ na príslušnej f..

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: enzýmy, Michaelisova konštanta, glukóza, glykogén, li..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. s hypoalbuminémiou, kardiošpecifické enzýmy boli negatívne, zápalová aktivita nezvýšená, v kr..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. dusíkatých metabolitov. Kardiošpecifické enzýmy boli negatívne. Zobrazovacie metódy: RTG p..