Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

diferenciálna diagnostika ascitu

Diferenciálna diagnostika ascitu

Ascites je nahromadenie tekutiny v dutine brušnej a patrí medzi časté príznaky ochorenia tam uložených orgánov. Diferenciálna diagnostika je pomerne jednoduchá, napriek tomu občas spôsobuje problémy vzhľadom k množstvu potencionálnych príčin ascitu. V tejto prezentácii prinášame jednoduché zhrnutie príčin a najbežnejších diagnostických postupov z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

 
autor: Martin Janičko, Peter Jarčuška | sekcia: Prednášky | odbor: Gastroenterológia, hepatológia, Interná medicína | publikované: 29.9.2010 | posledné úpravy: 29.9.2010 | Creative Commons License

diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 25.7.2008 | posledné úpravy: 13.10.2011 | Creative Commons License

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia

Orálny lichen ruber planus je zápalová papulózna dermatóza. Vyskytuje sa prevažne u pacientov v strednom veku a postihuje kožu, nechty a sliznice. Ochorenie je neznámej etiológie a do príčinnej súvislosti je potrebné brať do úvahy bakteriálne, vírusové, traumatické, metabolické, alergické a psychické vplyvy. Predstavuje aj najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie ústnej sliznice v praxi zubného lekára. Pri jeho diagnostike a terapii je podstatná spolupráca so špecialistom dermatológom.

 
autor: Anna Mihaľová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | sekcia: Prednášky | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 17.12.2017 | posledné úpravy: 17.12.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 22

Ísť na stránku: 1 2 3

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku m..

Case #1 - ukážka
.. metódy: Text Diagnóza: Text Diferenciálna diagnóza: Text diferenciálnej d..

Autoimunitná hepatitída
.. priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, všeobecne platí, že je potrebné vylúč.. .. IgM negat., P. Bunnel negat., EBV IgM negat. Diferenciálna diagnostika: - Autoimunitná .. .. P. Bunnel negat., EBV IgM negat. Diferenciálna diagnostika: - Autoimunitná hepatitída - Chronická he..

Parainfekčná myokarditída
.. laboratórny nález bez odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: - Myokarditída - Angina .. .. nález bez odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: - Myokarditída - Angina pectoris - Akútny i..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis.. .. imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis imperfecta Dysplázia dentínu ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. laboratórny nález bez odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: - Disekujúca aneuryzma .. .. nález bez odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny k..

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. Kardiovaskulárne ochorenia Laboratórna diagnostika (vybraných) endokrinných ochorení Poruchy bi..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Diagnostika syndrómu cauda equina | 23.4.2010 356.51 ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. ďalších klinicky významných odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: V diferenciálnej diagnostike boli .. .. významných odchýlok od normy. Diferenciálna diagnostika: V diferenciálnej diagnostike boli za účelom vy..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. príčinám náhlej príhody brušnej, jej diagnostika je pomerne ťažká. V iniciálnych fázach sú sympt.. ..kľúčové slová: diagnostika, chirurgická ..