Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. inferius (anterius, medium, posterius). Bránica. 3. Srdce. 4. Dýchací systém - horné a dolné dý.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie uložená bránica bez zatienenia kostofrenických uhlov, so ..