Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. inferius (anterius, medium, posterius). Bránica. 3. Srdce. 4. Dýchací systém - horné a dolné dý.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,..

Empyém hrudníka
.. pre prekrytie popisovaným zatienením. Bránica vpravo nebola diferencovateľná ako ani bráničné u..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. perikardu (vľavo-spodná stena srdca; vpravo-bránica). | 22.11.2017 287.62 KB používateľ vzdelávacej s..

Parainfekčná myokarditída
.. vpravo parenchým bez ložiskových zmien, bránica ostrá, uhly voľné, srdce nezväčšené. ECHOKG č. 2..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. horné mediastínum bolo bez patologického nálezu. Bránica bola obojstranne plochšia, ostrých kontúr, br..

Pleuropneumónia
.. poľa, kraniálne scisurálne ohraničené, pravá bránica a kostofrenický uhol prekryté (Obrázok 1) - Po..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. predovšetkým v stredných pľúcnych poliach. Pravá bránica napriamená vs. prekrytá menším množstvom teku..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie uložená bránica bez zatienenia kostofrenických uhlov, so ..