Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onkologickým ochorením. V tvárovej oblasti sa najčastejšie vyskytuje na nose, čele a lícnej oblasti. Od ostatných malignít tváre sa prejavuje prevažne klinickou indolenciou. Niektoré typy však môžu byť charakteristické agresívnym biologickým správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované uhlom rotácie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marcel Riznič, Jozef Jendruch, Andrej Jenča st., Marcel Mitruk | odbor: Onkológia, radioterapia, Zubné lekárstvo | publikované: 31.10.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Problematika transformácií leukoplakií
.. najčastejšie zameriava na ich transformáciu do karcinómov. Záujem sa sústreďuje jednak na druhy pr.. ..kľúčové slová: prekancerózne stavy, karcinóm..

Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka
.. sem patriacich je aj problematika diagnostiky karcinómov.. ..kľúčové slová: karcinóm jazyka, leukoplakia, benígne nádory, u.. .. ? ] Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka | 18.12.2009 1.32 MB používateľ na pr..

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu
.. karcinóm ostáva aj naďalej z pohľadu pomeru incidencie a m.. .. Prvotne chabá symptomatológia ovariálnych karcinómov často definuje pacientky do skupiny primárne i.. ..kľúčové slová: endometrium, ovariálny karcinóm,.. ..kľúčové slová: karcinóm, vajíčkovod, endometrium, e..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a najhoršou .. .. aj kontralaterálne hilové lymfatické uzliny, karcinomatózna lymfangiopatia. Funkčné vyšetrenie pľúc: .. ..kľúčové slová: bronchogénny karcinóm.. .. Obrázok 3 - RTG známky progresie bronchogénneho karcinómu pľúc u prezentovaného pacienta 2 roky od di..

Manažment karcinómu prsníka
..Karcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu post.. .. ukázala high-grade infiltrujúci duktálny karcinóm, estrogén receptor (ER)-pozitívny, progesterón re.. ..kľúčové slová: karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická l.. .. citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Manažment karcinómu prsníka. | 19.11.2017 96.6 KB používateľ vzd..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. bola pred 3 rokmi liečená pre skvamocelulárny karcinóm laryngu. Absolvovala laryngektómiu s ..