Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Subakútna apendicitída
.. mikroorganizmov (najmä E-coli, anaeróbne baktérie, Bacteroides). Patologická anatómia Zápalový ko..

Infektológia vo video a audio prednáškach
..kľúčové slová: infektológia, baktérie,..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. ťažko, obvykle je to 2-6 týždňov od prebehnutej bakteriémie. Typickým príznakom je horúčka a nešpecifické ..