Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Infektológia vo video a audio prednáškach

Infektológia vo video a audio prednáškach

Prezentácie formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cieľ poskytnúť možnosti získavania najnovších odborných a vedeckých poznatkov klinického výskumu a poznania z odboru infektológie. On-line prístup k vzdelávacím elektronickým záznamom a autorským dielam je určený najmä pre študentov medicíny a zamestnancov z oblasti zdravotníctva, avšak osloviť má aj záujemcov z radu laickej verejnosti.

Výučbový materiál bol spracovaný s podporou projektu KEGA – 005UPJŠ-4/2012.


Výučbový materiál bol spracovaný s podporou projektu KEGA – 005UPJŠ-4/2012

Kľúčové slová: multimédia, infektológia, baktérie, antibiotiká


autor: Pavol Jarčuška, Jaroslav Majerník | pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 2.10.2012 | posledné úpravy: 18.12.2014
citácia: Jarčuška Pavol, Jaroslav Majerník: Infektológia vo video a audio prednáškach. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 2.10.2012, posledná aktualizácia 18.12.2014 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=146>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme