Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Diferenciálna diagnostika ascitu
..Ascites je nahromadenie tekutiny v dutine brušnej a .. ..kľúčové slová: ascites, diferenciálna ..

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications
.. on submucosal oedema - water target sign, small ascites). Severe nephrotic proteinuria (up to 27.96 g /..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. edému submukózy - water target sign, malý ascites). Pretrváva závažná nefrotická proteinúria (až do..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. whole abdominal cavity was without any fluid or ascites. Revision of the liver in VIII. segment revealed..