Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Anemias in children

Anemias in children

Anaemia is an abnormal low hemoglobin, hematocrit or RBC count, lower than the age-adjusted reference range for healthy children. Anaemia can by coused by impaired red cell formation (deficiency, bone marrow failure and dyshematopoietic anemia), blood loss and hemolytic anemia. This presentation gives an overview of differential diagnosis and treatment of anemia in children.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Anémie u detí
.. lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Anémia sa definuje ako abnormálne zníženie počtu hem.. ..kľúčové slová: anémia, deti, klasifikacia,..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. krvnom obraze bola prítomná ťažká makrocytová anémia: hemoglobín 32,9 g/l, hematokrit 0,10, stredný o.. ..kľúčové slová: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená ned..

Pleuropneumonia
.. HCT 0.28, MCV 74.74 fL, MCH 24.9 pg - microcytic anemia WBC 13.20x109 /L, Neu abs 11.89 x109 /L, Ly abs..

Pleuropneumónia
.. 0,28, MCV 74,74 fl, MCH 24,9 pg - mikrocytová anémia WBC 13,20x109 /l, Neu abs..

Abscedujúca bronchopneumónia
.. Prítomná bola mikrocytová hypochrómna anémia ťažkého stupňa (Hb 72,2 g/l), hypoproteinémia a h..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. (42,1 g/l), normocytová normochrómna anémia stredne ťažkého stupňa (8,87 g/dl). Pre rozvoj an..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. resolved completely, there were no signs of anemia, the patient was discharged with the..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. obraze stredne ťažká normocytová normochrómna anémia s ľahkou leukopéniou. Zobrazovacie metódy: RTG ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. (94,0...90,2%), normocytová normochrómna anémia ľahkého stupňa, spontánne predĺžené INR, poziti..