Ošetrovateľstvo

V študijnom programe Ošetrovateľstvo je realizovaná výučba prednášok a cvičení v súlade so zverejnenými učebnými plánmi za elektronickej podpory predmetov, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach. Študenti po prihlásení sa do vybraných kurzov majú k dispozícii prezentácie, materiály, manuály, guidelines a dokumentáciu potrebnú k získaniu vedomostí a zručností v rámci predmetov predpísaných k jednotlivým rokom štúdia.

Autori poskytujú študentom vzdelávací materiál vo forme e-learningového kurzu.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 e-learningové kurzy Ústavu ošetrovateľstva 1.10.2020 ktokoľvek Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko