Ošetrovateľská starostlivosť I. [OS1-O1]

Ošetrovateľstvo

Autor: Mária Zamboriová, Lucia Dimunová

anotačný obrázok

V študijnom programe Ošetrovateľstvo je realizovaná výučba prednášok a cvičení v súlade so zverejnenými učebnými plánmi za elektronickej podpory predmetov, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach. Študenti po prihlásení sa do vybraných kurzov majú k dispozícii prezentácie, materiály, manuály, guidelines a dokumentáciu potrebnú k získaniu vedomostí a zručností v rámci predmetov predpísaných k jednotlivým rokom štúdia.