Ošetrovateľstvo v neurológii [NLK/ON-O/15]

Neurológia pre odbor Ošetrovateľstvo

Autor: Zuzana Gdovinová, Norbert Leško, Vladimír Haň, Jarmila Szilasiová

anotačný obrázok

Príspevok obsahuje súbor on-line prednášok z predmetu Neurológia určených pre študentov denného štúdia bakalárskeho študijného odboru Ošetrovateľstvo. Prednášky majú študentom slúžiť ako pomocný študijný materiál pre štúdium jednotlivých tém neurológie, tak ako sú obsiahnuté v učebnej osnove predmetu.

Ošetrovateľstvo

Autor: Mária Zamboriová, Lucia Dimunová

anotačný obrázok

V študijnom programe Ošetrovateľstvo je realizovaná výučba prednášok a cvičení v súlade so zverejnenými učebnými plánmi za elektronickej podpory predmetov, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach. Študenti po prihlásení sa do vybraných kurzov majú k dispozícii prezentácie, materiály, manuály, guidelines a dokumentáciu potrebnú k získaniu vedomostí a zručností v rámci predmetov predpísaných k jednotlivým rokom štúdia.