Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/plasticka-chirurgia/