Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Infektológia a tropické choroby [ITCH-VZ]

Zoradené podľa: priorita a čas publikovania
 

Novinky v infektológii

Novinky v infektológii

Edukačná publikácia "Novinky v infektológii" prináša nové poznatky z infektológie a je logickým zavŕšením a doplnením vzdelávacích aktivít, ktoré sú prístupné na webe s názvom "Infektológia v audio a video prednáškach" a na DVD nosičoch s názvom "Infektológia vo videoprednáškach".

Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1.

 
autor: Pavol Jarčuška, Pavol Kristian, Zuzana Paraličová, Martin Novotný, Ivana Hockicková | odbor: Infektológia | publikované: 13.7.2015 | posledné úpravy: 13.7.2015 | Creative Commons License