Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov je prednáška pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Táto prednáška je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tlaku a na posudzovanie hodnôt krvného tlaku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u detí a adolescentov.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 6.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. hypertenzia u detí a adolescentov je prednáška pre študentov .. ..kľúčové slová: hypertenzia, krvný tlak, .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Artériová hypertenzia u detí a adolescentov | 10.2.2017 2.42 ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. rýchlou komorovou odpoveďou EHRA III, artériová hypertenzia 2st. ESH/ESC s vysokým pridaným KVR d..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia) Záver: M Barlow - myxomatózne zmeny obidvoch c..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé o.. .. ischémia, hroziaca ruptúra, nekorigovateľná hypertenzia, je nutné urýchlene pristúpiť k endovaskulárnej a..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. žena, 60 rokov RA: bez pozoruhodností OA: art. hypertenzia, hypercholesterolémia, al. rinitída, st. p. c..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, kompenzačná polyglobúlia, kardiomegália, art..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. chyba bikuspidálnej aortálnej chlopne Artériová hypertenzia 1. st. ESH/ESC (novo diagnostikovaná) Terapia ..

Aortokoronárny bypass
.. postihnutie so zachovanou LVEF Arteriálna hypertenzia 2. st ESH/ESC VKVR Diabetes mellitus 1. typu v..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. prijatia v monoterapii metformínom, artériová hypertenzia bola korigovaná chinalaprilom. Terajšie o..