Spolupráca chirurga a intervenčného angiológa pri riešení stenóz AV spojky

Kazuistika popisuje 18 ročného pacienta prijatého na našu kliniku za účelom našitia AV spojky pre potreby hemodialýzy. V prvom sedení bola našitá AV spojka na ľavom zápästí vo fossa Tabatiére, ktorá pre gracilné venózne riečisko na ĽHK vo včasnom pooperačnom období afunkčná.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Preto sme sa pokúsili o našitie spojky na ĽHK proximálnejšie na predlaktí, avšak aj v danom úseku boli žily gracilné, negraftovateľné. Následne bola našitá AV spojka až v oblasti ľavej kubitálnej jamky: brachio-cefalická, ktorá bola funkčná, po maturácii použiteľná. Avšak v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov dochádza ku zhoršovaniu priebehu dialýz pre stenózy vo venóznom ramene spojky.

Anamnéza:

OA: Zlyhanie obličiek, arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus I. st.
RA: Babka mala diabetes.
LA: Inzulín HMR, Concor, Zemplar, vit. D.
SA: Býva s rodičmi, študuje.
TO: Pacient opakovane hospitalizovaný za účelom vytvorenia a následných úprav AV spojky.

Laboratórne výsledky:

Zvýšené hladiny urey a kreatinínu, hyperkaliémia.

Zobrazovacie metódy:

DSA: AV spojky, prívodnej tepny a odvodného riečiska, kde sa potvrdzujú dve hemodynamicky závažné stenózy v odvodnej časti v. cephalica na ľavom ramene. Tie boli ošetrené PTA, s dobrým efektom.

Diagnózy:

Obličková dysfunkcia.
Arteriálna hypertenzia.
Diabetes mellitus I. stupňa.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Indikované operačné prešitie AV spojky.

Operačný výkon: Neoreconstructio AVF brachiocephalica l.sin.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pacientovi na 3. pooperačný deň extrahovaný redonov drén, rana sa hoja p.p.i., AV spojka funkčná, vhodná na hemodialýzu. Na 6. pooperačný deň prepustený do domácej starostlivosti.


Skratky:
a. - artéria
AV - arterio-venózny
AVF - arteriovenózna fistula
DSA - digitálna subtrakčná angiografia
ĽHK - ľavá horná končatina


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

N18.5

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko