Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. Úvod do klinickej biochémie Voda a elektrolyty Acidobázická rovnováha Ob.. ..kľúčové slová: voda, elektrolyt, acidobázická rovnováha, obličky, peč.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Voda a elektrolyty | 3.11.2017 1.04 MB používateľ na p..

Lekárska chémia
.. chémia - názvoslovie 2. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, .. ..kľúčové slová: disperzné sústavy, voda, roztoky, pH, tlmivé roztoky, termodynamika, .. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na pr..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. chémia - názvoslovie 2. Disperzné sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, .. .. fakulte – Disperzné sústavy, voda, roztoky | 1.11.2016 554.09 KB používateľ na pr..