Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

MEFANET 2009
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2011
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2008
.. výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, bola konf.. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2010
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2012
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

MEFANET 2013
.. podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, .. .. aplikácie vo výučbe lekárskych odborov: telemedicína, webové obrazové archívy, výučbové port..

Webcasting a vzdelávanie
.. podporujúcich dištančné vzdelávanie. Telemedicína poskytuje lekárom možnosť interaktívne vyš.. ..kľúčové slová: telemedicína,..