Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Úvod do (bio)štatistiky
..kľúčové slová: opisná štatistika, pravdepodobnosť,.. .. siete MEFANET – Úvod do teórie pravdepodobnosti | 26.2.2017 647.09 KB používateľ vzdelávacej sie..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. nízka hodnota BMI a nízka hodnota neutrofilov. Pravdepodobnosť rozvoja mukozitídy závisí od intenzity a typu ch..

Manažment karcinómu prsníka
.. a dlhodobom tréningu sa dá dosiahnuť až 97% pravdepodobnosť nálezu a identifikácie sentinelovej L.U. o..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. so subklinickým šírením nádoru a so zvýšenou pravdepodobnosťou následnej recidívy. Úloha spolupráce s pat..