Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | sekcia: Prednášky | odbor: Pracovné lekárstvo a toxikológia | publikované: 13.10.2008 | posledné úpravy: 13.10.2008 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Podmienky používania portálu UPJŠ LF
.. zaručuje všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým s.. .. všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení .. ..kľúčové slová: zákon, ochrana osobných .. ..kľúčové slová: zákon, ochrana osobných.. ..kľúčové slová: zákon, ochrana osobných údajov..

Základy informačných technológií
.. výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezp.. .. - základné rozdelenie softvérového vybavenia osobných počítačov, Počítačové siete - princípy komunik.. .. informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bez.. .. KB registrovaný používateľ Bezpečnosť a ochrana údajov | 10.3.2009 152.26 KB registrovaný p.. .. používateľ Bezpečnosť a ochrana údajov | 10.3.2009 152.26 KB registrovaný ..

Databázy v MS Access
.. informácií pritom často rozhodujú o úspechu osobných, podnikateľských či výskumných činností. Pomocou .. .. Okrem odstránenia duplicitnej evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možno.. .. KB registrovaný používateľ – Výber údajov | 12.5.2016 230.2 KB registrovaný ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. spracovanie matematických a štatistických údajov je použitie tabuľkového procesora dnes už sa.. .. riešenie čiastkových úloh pri spracovaní údajov sa ako veľmi vhodné javia výstižné návody vo.. ..kľúčové slová: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video..

Úvod do (bio)štatistiky
.. experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, i.. .. venované problematike štatistického spracovania údajov.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Triedenie údajov | 18.2.2017 391.92 KB používateľ vzdelávacej sie..

Nemocničný informačný systém
.. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v š.. .. archivácie a sprístupňovania citlivých údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pacientov a ob..

Bezpečnosť práce s počítačom
..kľúčové slová: ochrana..

Medicínska informatika
.. zaoberajúcu sa systematickým spracovaním údajov, informácií a poznatkov v medicíne a zdravotnej s..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. RNDr. Daniel Klein, PhD.] Štatistická analýza údajov (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. jedmi predstavujú podľa štatistických údajov NTIC len 4,4 % všetkých hlásených otráv. V dife..