Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 35

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. laboratórne vyšetrenia a metódy tvoria podstatnú časť medicínskych výko..

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: priestor, minerálne látky, klinicko-biochemické vyšetrenia, biologický ..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
.. na príslušnej fakulte – Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického m..

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy

Lekárska biochémia
.. na príslušnej fakulte – Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického m..

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu
.. zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho s..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyšetrenia, ktoré pomôžu zistiť vyvolávajúcu príčinu. Hlavno..

STEMI zadnej steny
.. dyspnoe. Laboratórne výsledky: Vstupné vyšetrenia: EKG pri príjme: SR, fr. 73/min, el os ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. kliniku za účelom došetrenia. Laboratórne vyšetrenia: Ambulantné vyšetrenia: Transtorakálne ECHO 14 ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie Pacient vo veku ..