MUDr. Zuzana Baranová, zuzana.baranova(at)upjs.sk

Vyšetrenia v dermatológii

Autor: Zuzana Baranová

anotačný obrázok

Dôležitou súčasťou určenia správnej diagnózy je aj dôkladné vyšetrenia pacienta. Avšak bežné klinické vyšetrenie neumožňuje zistiť nepostihnuteľné zmeny na koži, preto dopňujúce metódy vyšetrení, akými sú bakteriologické, mykologické, alergiologické, sveteľné, cytologické a iné testy a vyšetrenia sú dôležitým doplnkom kompletného vyšetrenia pacienta, čo umožní sa lepšie zorientovať v diferenciálnej diagnostike kožných ochorení a následnej adekvánej terapii.