Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané animácie z anatómie
.. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19] Cievy hornej končatiny .. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné záso..

Selected animations from Anatomy

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. limbický a čuchový systém. 13. Komory, obaly a cievy CNS. Nervové dráhy. .. .. príslušnej fakulte – Komory, obaly a cievy CNS. Nervové dráhy. | 8.12.2017 3.73 M..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická a.. .. hlavy. 11. Topografická anatómia krku. 12. Cievy a nervy nosovej dutiny, ústnej dutiny a zubov. .. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku,..

Anatomická pitva - dolná končatina
..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná .. .. vzdelávacej siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vz..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a..

Anatomická pitva - brucho a panva
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,..

Anatomická pitva - hrudník
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,..

Anatomická pitva - horná končatina
..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. je zabezpečené cez muskulokutánne a kožné cievy, ktoré perforujú subdermálne tkanivo. Tieto ci..