Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Chémia - Opakovanie
.. deriváty 3 Heterocykly a lipidy 4 Sacharidy a aminokyseliny 5 Nukleové kyseliny a .. ..kľúčové slová: kyseliny, heterocykly, lipidy, sacharidy, aminokyseliny, nukleové kyseliny, .. .. na príslušnej fakulte – Sacharidy a aminokyseliny | 7.9.2017 552.8 KB používateľ na príslušnej faku..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. zlúčenín 7. Sacharidy 8. Lipidy 9. Aminokyseliny a bielkoviny 11. Biochémia krvi 12. .. ..kľúčové slová: enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny,.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Aminokyseliny a bielkoviny | 13.2.2018 598.02 KB používateľ na ..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Odtlačkové hmoty 11. Sacharidy 12. Lipidy 13. Aminokyseliny a peptidy 14. Proteíny 15. Nukleové k.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Aminokyseliny a peptidy | 25.10.2017 1.94 MB používateľ na pr..

Lekárska chémia
.. MB používateľ na príslušnej fakulte – Aminokyseliny a peptidy | 25.10.2017 1.94 MB používateľ na pr..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. pripraveného mydla, kontrolné otázky. Aminokyseliny - stanovenie celkového obsahu aminokyselín, r.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Aminokyseliny | 15.10.2012 369.36 KB používateľ vzdelávacej sie..

Lekárska biochémia
.. Metabolizmus aminokyselín II Aminokyseliny a proteíny Metabolizmus nukleotidov ..