Poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, problematika suicídií, stigmatizácia v psychiatrii

V tejto prednáške pojednávame o poruchách príjmu potravy, poruchách spánku, problematike suicídií a stigmatizácii v psychiatrii. Poruchy príjmu potravy, skrátene PPP, sú zaraďované k psychickým poruchám. Prejavujú sa nezdravým prístupom k jedlu a abnormálnymi stravovacími návykmi, ktoré sú pre organizmus škodlivé. Etiológia je rôznorodá: psychický faktor, dosiahnutie „ideálu“ krásy, ochorenia tráviacej sústavy, genetická predispozícia, ženské pohlavie, okolité prostredie a mnohé iné.

Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia. Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a emocionálneho fungovania človeka. Samovražda alebo suicídium (lat. suicidium (< se caedere = seba zabiť)) je čin, ktorým si človek úmyselné zapríčiní vlastnú smrť. Stigmatizácia predstavuje spoločenský predsudok vo vzťahu k niekomu, komu sú prisudzované záporné vlastnosti. Jednou z najviac stigmatizovaných skupín je skupina osôb so psychickou poruchou. Ide o negatívny spoločenský jav s dlhou tradíciou, ktorý úzko súvisí s vývojom poňatia duševných ochorení, s nedostatočnými vedomosťami, strachom a predsudkami, ktoré sú vytvárané spoločnosťou.

Predmety/kurzy

Súvisiace články: