MUDr. Dominika Jarčušková, dominika.jarcuskova(at)upjs.sk

Poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, problematika suicídií, stigmatizácia v psychiatrii

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

V tejto prednáške pojednávame o poruchách príjmu potravy, poruchách spánku, problematike suicídií a stigmatizácii v psychiatrii. Poruchy príjmu potravy, skrátene PPP, sú zaraďované k psychickým poruchám. Prejavujú sa nezdravým prístupom k jedlu a abnormálnymi stravovacími návykmi, ktoré sú pre organizmus škodlivé. Etiológia je rôznorodá: psychický faktor, dosiahnutie „ideálu“ krásy, ochorenia tráviacej sústavy, genetická predispozícia, ženské pohlavie, okolité prostredie a mnohé iné.

Porucha emócií, intelektu a psychomotoriky

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

Psychopatológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb. Zaoberá sa otázkami normality a abnormality kvantitatívne i kvalitatívne. Prezentácia porucha emócií, intelektu a psychomotoriky pojednáva o základoch psychiatrickej symptomatiky, o poruchách emócií (patológiách nálady a afektu), intelektu (patologické zníženie intelektu) a psychomotoriky.