MUDr. Dominika Jarčušková, dominika.jarcuskova(at)upjs.sk

Porucha emócií, intelektu a psychomotoriky

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

Psychopatológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb. Zaoberá sa otázkami normality a abnormality kvantitatívne i kvalitatívne. Prezentácia porucha emócií, intelektu a psychomotoriky pojednáva o základoch psychiatrickej symptomatiky, o poruchách emócií (patológiách nálady a afektu), intelektu (patologické zníženie intelektu) a psychomotoriky.