Kognitívne poruchy a demencie

Prednáška pre poslucháčov študijného programu všeobecné lekárstvo sa venuje problematike demencií z hľadiska ich definície, epidemiológie, etiologickej klasifikácie a diagnostiky. Z jednotlivých druhov sa zameriava na najčastejšie typy - Alzheimerovu chorobu, vaskulárnu demenciu (hlavne post-stroke cognitive impairment), demenciu s Lewyho telieskami a frontotemporálne demencie. Prednáška pojednáva aj o potenciálne reverzibilných formách poruchy kognitívnych funkcií.

Prednáška venovaná pre poslucháčov študijného programu všeobecné lekárstvo v druhom semestri štúdia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kognitívne poruchy a demencie 15.5.2023 3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko