Neurológia pre odbor Ošetrovateľstvo

Príspevok obsahuje súbor on-line prednášok z predmetu Neurológia určených pre študentov denného štúdia bakalárskeho študijného odboru Ošetrovateľstvo. Prednášky majú študentom slúžiť ako pomocný študijný materiál pre štúdium jednotlivých tém neurológie, tak ako sú obsiahnuté v učebnej osnove predmetu.

Autori poskytujú študentom Ošetrovateľstva sériu záznamov prednášok k predmetu Neurológia.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NUO-01 Anamnéza, centrálny a periférny motoneurón, mozoček, extrapyramídový systém, citlivosť, poruchy reči 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-02 Cievne mozgové príhody 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-03 Bolesti hlavy 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-04 Extrapyramídové a vertebrogénne ochorenia 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-05 Demyelinizačné ochorenia NS, Sclerosis multiplex, Roztrúsená skleróza 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-06 Nádory mozgu, Úrazy CNS, Epilepsia 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NUO-07 Demencie 4.10.2021 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko