Právne aspekty profesie pre študijný program Verejné zdravotníctvo a Fyzioterapia

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a fakty z oblasti zdravotníckeho práva a trestno-právnej legislatívy, analyzovať právne normy s prihliadnutím na špecifiká povolania. Diskutovať o problematike zdravotníckej legislatívy v podmienkach Slovenskej republiky s aktuálnymi požiadavkami legislatívnych zmien krajín v kontexte krajín Európskej únie.

Autori poskytujú elektronickú podporu predmetu, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 e-learningové kurzy Ústavu ošetrovateľstva 1.10.2020 ktokoľvek Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko