Právne aspekty profesie [PAP-F]

Právne aspekty profesie pre študijný program Verejné zdravotníctvo a Fyzioterapia

Autor: Gabriela Štefková

anotačný obrázok

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a fakty z oblasti zdravotníckeho práva a trestno-právnej legislatívy, analyzovať právne normy s prihliadnutím na špecifiká povolania. Diskutovať o problematike zdravotníckej legislatívy v podmienkach Slovenskej republiky s aktuálnymi požiadavkami legislatívnych zmien krajín v kontexte krajín Európskej únie.