Mikrobiológia [MB-LM]

Úvod do mikrobiológie

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Mikrobiológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá stúdiom mikroorganizmov, teda živých organizmov, ktoré voľným okom nie sú vidieľné. Prednáška zahŕňa základné pojmy mikrobiológie, definíciu mikroorganizmov, ich klasifikáciu, základné vlastnosti, význam pre človeka (pozitívny a negatívny) a históriu mikrobiológie.