Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Databázy v MS Access
..kľúčové slová: tabuľka, formulár, filter, dotaz, ..

Empyém hrudníka
.. stupňa, výraznú leukocytózu s neutrofíliou (Tabuľka 1). Biochemický skríning dokumentoval výraznú ele.. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Tabuľka 1 - Empyém hrudníka | 22.11.2017 281.48 K..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. ťažkého stupňa pri redukovaných objemoch (viď. Tabuľka 1). Grafické zobrazenie krivky prietok-objem .. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Tabuľka 1 - Obštrukčná ventilačná porucha ťažkého stupňa ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. prechodnou eleváciou hepatálnych testov (Tabuľka 1), ktoré sa však upravili na normu do konca h.. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Tabuľka 1 - Ruptúra aneuryzmy artérie h..