Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Databázy v MS Access
..kľúčové slová: tabuľka, formulár, filter, dotaz, ..

Empyém hrudníka
.. stupňa, výraznú leukocytózu s neutrofíliou (Tabuľka 1). Biochemický skríning dokumentoval výraznú ele.. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Tabuľka 1 - Empyém hrudníka | 22.11.2017 281.48 K..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. prechodnou eleváciou hepatálnych testov (Tabuľka 1), ktoré sa však upravili na normu do konca h.. .. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Tabuľka 1 - Ruptúra aneuryzmy artérie h..