Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Základy informačných technológií
.. knihy či príručky rôznych hardvérových resp. softvérových produktov, ale ich zvládnutím je možné získ.. ..kľúčové slová: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bezpeč..

MEFANET 2015
.. dva vzdelávacie workshopy: CROESUS.EU: softvérové nástroje pre tvorbu virtuálnych pacientov A..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. pomôcka pre základné použitie voľne šíriteľného softvéru Epi-Info. Členenie kapitol je štandardné, v ..

Nemocničný informačný systém
.. podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných info..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. Používatelia sa však učia pracovať so softvérovými aplikáciami rôznymi spôsobmi, a často im ani..