Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Lekárska chémia
.. Lipidy 10. Aminoklyseliny a peptidy 11. Proteíny 12. Nukleové kyseliny 13. Enzýmy - všeobecné vl.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Proteíny | 25.10.2017 1.76 MB používateľ na príslušnej fak..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. Lipidy 13. Aminokyseliny a peptidy 14. Proteíny 15. Nukleové kyseliny 16. Koenzýmy - v.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Proteíny | 25.10.2017 1.76 MB používateľ na príslušnej fak..

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: konštanta, glukóza, glykogén, lipidový profil, proteíny, nukleové kyseliny, extracelulárny priestor, m..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. – biuretová reakcia, kontrolné otázky. Proteíny (bielkoviny) - reverzibilné zrážanie proteínov, i.. ..kľúčové slová: zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, proteíny.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Proteíny (bielkoviny) | 15.10.2012 504.66 KB používateľ vz..

Lekárska biochémia
.. II Aminokyseliny a proteíny Metabolizmus nukleotidov ..