Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva - brucho a panva

Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 22.4.2017 | posledné úpravy: 7.1.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a trupu je doplnený a.. ..kľúčové slová: končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. DK. 13. Klinicky významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy. .. ..kľúčové slová: venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny ..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, panva..