Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cesty, pľúca. 5. Autonómny nervový systém. 6. Orgány trá.. ..kľúčové slová: mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci sy..