Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cesty, pľúca. 5. Autonómny nervový systém. 6. Orgány trá.. ..kľúčové slová: mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci sy..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. a cievy, obličky, centrálny nervový systém a pľúca. Ochorenie je charakterizované hyperaktivitou ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. ktoré môžu postihovať KD, pečeň, kožu, črevo, pľúca, z tohto dôvodu sú na kombinovanej i..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. systém pozostáva z dvoch základných zložiek. Pľúca zabezpečujú výmenu krvných plynov, svalová pumpa ..