Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly dolnej končatiny - krvné z..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia). 2. Mediastinum superius, mediastinum.. .. Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 9.2.2018 3.8 MB používateľ na príslušnej faku..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Inervácia a funkcia dolných končatín | 23.4.2010 249.93 KB..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. nervovom systéme. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK. 6. Topografia HK. 7. Klinicky významné o.. .. Všeobecne o NS. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK | 13.10.2017 1.41 MB používateľ na príslušnej ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho ne.. .. hlavy a krku. Prehľad hlavových nervov. 4. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus .. ..kľúčové slová: hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus ..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. Venózna a lymfatická drenáž hlavy a krku. Inervácia hlavy a krku všeobecne. 5. Hlavové nervy v.. .. Venózna a lymfatická drenáž a inervácia hlavy a krku | 27.2.2018 3.43 MB používateľ na pr..