Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Autoimunitná hepatitída

Autoimunitná hepatitída

Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a prítomnosťou cirkulujúcich autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, všeobecne platí, že je potrebné vylúčiť všetky iné možné príčiny vyvolávajúce chronickú hepatitídu. Kazuistika opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková | odbor: Gastroenterológia, hepatológia, Interná medicína | publikované: 2.1.2018 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Novinky v infektológii
..čná publikácia "Novinky v infektológii" p.. ..ciu napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky in.. ..kľúčové slová: hepatitída C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, he.. ..kľúčové slová: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, he.. .. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Pavol Kristian, Zuzana Paraličová, Ma..

Infektológia vo video a audio prednáškach
..cie formou video a audio záznamov prednášok si kl.. .. na SlovenskuMária Nováková Chronická hepatitída B u dieťaťa po transplantácii pečeneDaniela Hud.. ..čbový materiál bol spracovaný s podporou projektu K.. .. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Ing. Jaroslav Majerník, P..