Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. stanovenie koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné ot.. .. koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné otázky. Sto.. ..kľúčové slová: reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, li.. ..kľúčové slová: analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, am..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. sa pohybuje až na 80 %. Peroperačná detekcia divertikla apendixu je taktiež malá, je iba 1..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. žiadne transkripty BCR-ABL1 chimérizmus štepu: detekcia pôvodnej krvotvorby v ˂ 1%  (to znamená, že ..