Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 0
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 11

Go to page: 1 2

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. for summer term including thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. Thorax – borders. Thoracic wall. Mediastinum- division. Superior and inferior mediastinum... ..keywords: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall,.. .. member – Superior et inferior mediastinum (anterior, middle, posterior) | 28.2.2019 5.12..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. stavba steny hrudníka. Rozdelenie mediastína. Mediastinum superius a inferius Bránica. Srdce - dutiny, .. ..keywords: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací s.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Mediastinum superius et inferius (anterius, medium,..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. wall, diaphragm, breast and mammary gland, mediastinum and heart, respiratory system, nasal cavity,.. ..keywords: wall, diaphragm, breast, mediastinum, heart, respiratory system, nasal cavity,..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..keywords: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná duti..

Anatomická pitva - hrudník
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Mediastinum posterius 1 | 13.10.2017 33.78 MB používateľ vz..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Back. Thorax in general, thoracic wall. Mediastinum. 5. Heart. Respiratory system. 6. Digestive..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. Chrbát. Hrudník ako celok, stena hrudníka. Mediastinum. 5. Srdce. Dýchací systém. 6. Tráviaci sys..

Thoracic empyema
.. Heart shadow was apparently shifted to the left. Mediastinum was was not evaluable due to rotation. Chest CT..

Newly diagnosed COPD - obstructive ventilatory impairment
.. was intact. Heart shadow was not enlarged, mediastinum was without pathologic finding. Diaphragm was..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. intaktná. Tieň srdca nebol zväčšený, horné mediastínum bolo bez patologického nálezu. Bránica bola ob..