Klinická biochémia [ULCHBKB/KB-ZL/15]

Klinická biochémia - prednášky

Autor: Angela Molčányiová

anotačný obrázok

Klinická biochémia v 5.ročníku nadväzuje na výučbu lekárskej biochémie a patofyziológie. Formou prednášok a seminárov sú študenti oboznámení s aktuálnymi klinicko-biochemickými vyšetrovacími metódami v diagnostike a diferenciálnej diagnostike vybraných ochorení s cieľom správnej a cielenej indikácie laboratórnych vyšetrení a ich následnej interpretácii pri diagnostike aj monitorovaní. Prakticky orientované semináre majú za cieľ tréning študentov pri výbere vhodného laboratórneho testu a správnej interpretácii výsledku, ktoré predstavujú dôležitú každodennú časť práce lekára.