Psychológia v študijnom programe Fyzioterapia

Zámerom predmetu je vysvetliť a osvojiť si teoretické východiská psychológie ako odboru a metód používaných v psychológii. Taktiež charakterizovať človeka ako bio-psycho-sociálnu bytosť, analyzovať štruktúru osobnosti, jej vlastnosti, stavy a procesy. Aplikovať osvojené poznatky v zdravotníckej praxi.

Autori poskytujú elektronickú podporu predmetu, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 e-learningové kurzy Ústavu ošetrovateľstva 1.10.2020 ktokoľvek Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko