Profesijná etika v študijnom programe Fyzioterapia

Predmet Profesijná etika je zameraný na ozrejmenie a zvládnutie základných pojmov súvisiacich s etikou, etickými normami, princípmi a hodnotami. Študenti diskutujú o prakticko-etických riešeniach problémov v oblasti etiky, riešia morálne konfliktné situácie profesijnej praxe vo vzťahu k profesijnej etike.

Autori poskytujú elektronickú podporu predmetu, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 e-learningové kurzy Ústavu ošetrovateľstva 1.10.2020 ktokoľvek Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko